Przeglądy przeciwpożarowe – na czym polegają i jak często należy je wykonywać?

Przeglądy przeciwpożarowe to bardzo istotny element bezpieczeństwa pożarowego. Ich zadaniem jest minimalizacja ryzyka powstania pożaru, a ponadto zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji w przypadku jego wystąpienia.

Co warto wiedzieć o przeglądach przeciwpożarowych?

Przeglądy ppoż. polegają na ocenie stanu technicznego instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych. Mowa tutaj głównie o systemach detekcji oraz sygnalizacji pożaru. Do tego dolicza się również systemy gaśnicze, drogi ewakuacyjne oraz hydranty. W ramach przeglądu przeciwpożarowego sprawdzane jest między innymi to, czy zostały spełnione wymagania, które dotyczą ochrony ppoż. Specjaliści sprawdzają ilość oraz umiejscowienie gaśnic. Badane jest również to, czy system sygnalizacji pożaru jest w stanie szybko i sprawnie zadziałać. Jego celem jest powiadomienie o zagrożeniu pożarowym. Każdy właściciel budynku. W Polsce pojawia się coraz więcej firm świadczących przeglądy przeciwpożarowe. Zatrudniają one wykwalifikowanych inspektorów, którzy odpowiedzialni są za kontrolę budynków pod kątem ewentualnych zagrożeń. Testowana jest integralność konstrukcji i wiele innych. Co więcej, inspektorzy doradzają też w tym, co trzeba zrobić z nieruchomością, żeby zmniejszyć ryzyko potencjalnego pożaru. Każdy właściciel budynku powinien pamiętać o regularnym przeprowadzaniu przeglądu ppoż. Trzeba dostosować się do obecnie panujących przepisów w prawie budowlanym. Do tego istotne są też przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Częstotliwość przeglądów zależna jest głównie od typu obiektu, a ponadto od jego przeznaczenia. Istotny jest też rodzaj oraz liczba instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych. Jeżeli mowa o budynkach mieszkalnych, przeglądy przeciwpożarowe powinny być przeprowadzane co pięć lat. Natomiast obiekty użyteczności publicznej, czyli na przykład szpitale, szkoły oraz hotele, powinny być sprawdzane pod kątem sprawności systemu przeciwpożarowego co 2-3 lata, zależnie od kategorii zagrożenia potencjalnego pożaru.

Przez kogo powinny być przeprowadzane przeglądy przeciwpożarowe?

Przeglądy przeciwpożarowy muszą być przeprowadzane przez osoby mające właściwe kwalifikacje, a ponadto doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Dlatego do tego zadania najlepiej wybrać uznaną firmę, która działa na rynku od lat. Wtedy można mieć pewność, iż zatrudnia ona wykwalifikowanych specjalistów. Każdy właściciel bądź zarządca obiektu zobowiązany jest do podjęcia działań, które mają na celu poprawę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych. Nieco wątpliwości pojawia się w przypadku nowo wybudowanych obiektów. W ich przypadku przeglądy przeciwpożarowe powinny być przeprowadzone przed oddaniem ich do użytkowania, a ponadto w czasie eksploatacji. Co istotne, podczas takich przeglądów możliwe jest wykrycie potencjalnych zagrożeń pożarowych mogących wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających w danym obiekcie. Dzięki przeglądom ppoż. specjaliści mogą podjąć właściwe kroki w celu zminimalizowania ryzyka powstania pożaru, a ponadto w celu zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji.

Jak często trzeba sprawdzać system przeciwpożarowy obiektu?

Nie każdy właściciel budynku wie o tym, jak często powinno sprawdzać się system przeciwpożarowy w budynku. Okazuje się, że częstotliwość sprawdzania obiektu jest regulowana przez polskie prawo. Trzeba tutaj wymienić Ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Nakazuje ona przeprowadzenie przeglądu ppoż. nie rzadziej niż raz w roku. Co więcej, trzeba go zrobić w przypadku pojawienia się zmian w obiekcie budowlanym. Polskie przepisy prawne wymagają też tego, żeby ludzie przeprowadzający przegląd przeciwpożarowy byli wykwalifikowanymi specjalistami. Niestety nie każdy pamięta o tym, że proces badania budynku oraz otoczenia w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń pożarowych nie polega tylko na sprawdzeniu, czy nie ma śladów pożaru. Jego zadaniem jest też sprawdzenie ewentualnych przyczyn pożarów tj. wadliwe okablowanie, a ponadto przeciążone obwody zasilania. Zadaniem inspektorów przeciwpożarowych jest:

  • kontrola budynków pod kątem potencjalnych zagrożeń,
  • sprawdzenie integralności konstrukcji,
  • wykrycie materiałów niebezpiecznych,
  • sprawdzenie systemów przeciwpożarowych oraz planów reagowania na sytuacje awaryjne.

Co ważne, inspektorzy przeciwpożarowi doradzają też w tym, co trzeba zrobić z budynkiem, żeby zmniejszyć znacząco ryzyko pożaru.

Jakie są korzyści płynące z wykonywania częstych przeglądów ppoż.?

Okazuje się, że regularne przeglądy systemów przeciwpożarowych to bardzo istotny krok w celu zapewnienia ochrony życia oraz zdrowia ludzi mieszkających bądź pracujących na terenie obiektu. W wielu przypadkach pomagają w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, zanim spowoduję one szkody. Przegląd przeciwpożarowy zawsze powinien być dokonany przez specjalistę, który ma uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Do tego dolicza się też inżynierów pożarnictwa, bezpieczeństwa pożarowego, a ponadto technika pożarnictwa. Co ważne, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej są odpowiedzialni za kontrolę wszelkich instalacji przeciwpożarowych znajdujących się w danym obiekcie. Trzeba tutaj wymienić instalacje tryskaczowe, system sygnalizacji pożaru, a ponadto oświetlenie awaryjne. Zadaniem inspektorów ochrony przeciwpożarowej jest upewnienie się, iż budynek ma właściwy system zabezpieczający oraz powiadamiający. Niekiedy inspektor przeprowadza okresowe ćwiczenia przeciwpożarowe oraz sprawdzać plan ewakuacji obiektu. Bardzo cenna jest wiedza dotycząca procesu inspekcji. Dzięki niej właściciel budynku może dobrze przygotować się do przeglądu systemów przeciwpożarowych. Obejmuje on wszelkie obszary budynku. Sprawdzany jest sprzęt oraz maszyny. Do tego dolicza się sprawdzenie konstrukcji budynku oraz wyjść ewakuacyjnych. Przed przyjściem inspektora przeciwpożarowego właściciel budynku powinien upewnić się, iż ma przygotowany plan kontroli ppoż. Dzięki temu może być on spokojny o cały przegląd przeciwpożarowy.

Materiał zewnętrzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.